Kategorie "Právo"

International Commercial Arbitration

International Commercial Arbitration
Název: International Commercial Arbitration - Important Contemporary Questions
Rok vydání: 2003
Počet stran: 518 s.
Kategorie: Právo, English
Stav: Výborný - intakt
Cena: 350 Kč

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě
Název: Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě
Autor: Jiří Krofta
Rok vydání: 2009
Počet stran: 238 s.
Edice, série: Praktik
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 250 Kč

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Název: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Rok vydání: 2005
Počet stran: 63 s
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 150 Kč

Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi pro zahraniční obchod členských ...

Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi pro zahraniční obchod členských ...
Název: Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi pro zahraniční obchod členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci - (Všeobecné podmínky RVHP 1958)
Rok vydání: 1960
Počet stran: 130 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 350 Kč

Občanské právo hmotné svazek 1

Občanské právo hmotné svazek 1
Název: Občanské právo hmotné svazek 1
Rok vydání: 2013
Počet stran: 429 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 350 Kč

Všeobecné dodací podmínky RVHP 1968

Všeobecné dodací podmínky RVHP 1968
Název: Všeobecné dodací podmínky RVHP 1968
Rok vydání: 1969
Počet stran: 129 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 450 Kč

Občanský zákoník:text zákona:stav listopad 2004

Občanský zákoník:text zákona:stav listopad 2004
Název: Občanský zákoník:text zákona:stav listopad 2004
Rok vydání: 2004
Počet stran: 132 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 100 Kč

Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení

Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení
Název: Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení
Autor: Alexander J. Bělohlávek
Rok vydání: 2012
Počet stran: 595 s.
Edice, série: Beckova edice právo a hospodářství / 79
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 490 Kč

Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou

Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou
Název: Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou
Autor: Luděk Lisse
Rok vydání: 2012
Počet stran: 504 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 120 Kč

Společnosti v likvidaci k roku 2000

Společnosti v likvidaci k roku 2000
Název: Společnosti v likvidaci k roku 2000
Autor: Vítězslav Hoffmann
Rok vydání: 2000
Počet stran: 198 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 100 Kč

Právní aspekty zasílatelství

Právní aspekty zasílatelství
Název: Právní aspekty zasílatelství
Rok vydání: 1997
Počet stran: 199 s
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 350 Kč

Evropské a mezinárodní insolvenční právo

Evropské a mezinárodní insolvenční právo
Název: Evropské a mezinárodní insolvenční právo - komentář
Autor: Alexander J. Bělohlávek
Rok vydání: 2007
Počet stran: 1550 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 1200 Kč

Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo I.díl a II.díl

Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo I.díl a II.díl
Název: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo I.díl a II.díl - komentář
Autor: Alexander J. Bělohlávek
Rok vydání: 2008
Počet stran: s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 650 Kč

Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů

Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů
Název: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů - komentář
Autor: Alexander J. Bělohlávek
Rok vydání: 2004
Počet stran: 679 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 220 Kč

Občanský zákoník

Občanský zákoník
Název: Občanský zákoník - komentář
Rok vydání: 2001
Počet stran: 1448 s.
Edice, série: Komentované zákony
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 380 Kč

Občanský zákoník

Občanský zákoník
Název: Občanský zákoník - s judikaturou a souvisejícími předpisy
Rok vydání: 2006
Počet stran: 884 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 250 Kč

Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii

Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii
Název: Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii
Autor: Alexander J. Bělohlávek
Rok vydání: 2010
Počet stran: 388 s.
Edice, série: Beckova edice právo a hospodářství / 70
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 450 Kč

Občanský zákoník

Občanský zákoník
Název: Občanský zákoník - text zákona - Stav:leden 2001
Rok vydání: 2001
Počet stran: 136 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 100 Kč

Občanské právo hmotné. Svazek I - III.

Občanské právo hmotné. Svazek I - III.
Název: Občanské právo hmotné. Svazek I - III.
Autor: Marie Knappová
Rok vydání: 2002
Počet stran: s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 600 Kč

Zasielateľská zmluva

Zasielateľská zmluva
Název: Zasielateľská zmluva
Rok vydání: 1999
Počet stran: 516 s
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 350 Kč