Kategorie "Právo"

Autorské právo a práva související

Autorské právo a práva související
Název: Autorské právo a práva související
Autor: Jiří Srstka
Rok vydání: 2017
Počet stran: 414
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 250 Kč

Novela k zákonu o právu autorském

Novela k zákonu o právu autorském
Název: Novela k zákonu o právu autorském - Zákon ze dne 24. dubna 1936, č. 120 Sb. z. a n., s výkladem a materialiemi, nové znění zákona o právu autorském s judikaturou a římský text bernské úmluvy z r. 1928 s dodatky
Autor: Jan Loewenbach
Rok vydání: 1937
Počet stran: 212 s.
Edice, série: Komentované zákony Československé republiky / Sv. XXIIB
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 600 Kč

Církve a náboženské společnosti

Církve a náboženské společnosti
Název: Církve a náboženské společnosti
Autor: Lucia Mdleňáková
Rok vydání: 2014
Počet stran: 224
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 180 Kč

Demokratizace a lidská práva

Demokratizace a lidská práva
Název: Demokratizace a lidská práva
Autor: Jan Holzer
Rok vydání: 2013
Počet stran: 266
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 80 Kč

Dějiny anglo-amerického práva

Dějiny anglo-amerického práva
Název: Dějiny anglo-amerického práva
Autor: Jan Kuklík
Rok vydání: 2007
Počet stran: 879
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 450 Kč

Evropské právo

Evropské právo
Název: Evropské právo
Autor: Luboš Tichý
Rok vydání: 1999
Počet stran: 915 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý - zašlá ořízka
Cena: 200 Kč

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Přehled judikatury ve věcech práva na informace
Název: Přehled judikatury ve věcech práva na informace
Autor: František Korbel
Rok vydání: 2013
Počet stran: 422
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 450 Kč

Přehled judikatury ve věcech dědických

Přehled judikatury ve věcech dědických
Název: Přehled judikatury ve věcech dědických
Rok vydání: 2006
Počet stran: 494 s.
Edice, série: Přehledy judikatury / sv. 31
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 600 Kč

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. IV, 1989-1992

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. IV, 1989-1992
Název: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. IV, 1989-1992
Autor: Ján Gronský
Rok vydání: 2007
Počet stran: 649 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 200 Kč

Zákon o nadacích a nadačních fondech

Zákon o nadacích a nadačních fondech
Název: Zákon o nadacích a nadačních fondech - komentář
Autor: Jan Hurdík; Ivo Telec
Rok vydání: 1998
Počet stran: 332 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý-přehlý roh obálky
Cena: 160 Kč

Právní základy Státního nakladatelství

Právní základy Státního nakladatelství
Název: Právní základy Státního nakladatelství
Rok vydání: 1938
Počet stran: 31 s.
Kategorie: Právo
Vazba: Sešit
Stav: Výborný
Cena: 100 Kč

Právní základy Státního nakladatelství

Právní základy Státního nakladatelství
Název: Právní základy Státního nakladatelství
Rok vydání: 1938
Počet stran: 31 s.
Kategorie: Právo
Vazba: Sešit
Stav: Výborný
Cena: 100 Kč

Romische Rechtsgeschichte

Romische Rechtsgeschichte
Název: Romische Rechtsgeschichte
Autor: Karl Esmarch
Rok vydání: 1877
Počet stran: 158 s.
Stav: dobrý
Cena: 1500 Kč

Anglicko-český právnický slovník

Anglicko-český právnický slovník
Název: Anglicko-český právnický slovník
Rok vydání: 1999
Počet stran: 797 s.
Stav: dobrý
Cena: 130 Kč

Řád živnostenský ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z., doplněný živnostenskými novelami ...

Řád živnostenský ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z., doplněný živnostenskými novelami ...
Název: Řád živnostenský ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z., doplněný živnostenskými novelami, k němu se vztahujícími zákony, normáliemi a rozhodnutími úřadů, nálezy nejv. správního soudu a posudky obchodní a živnostenské komory pražské. Díl III, Správní řízení
Rok vydání: 1933
Počet stran: 372
Edice, série: Komentované zákony Československé republiky / sv. 90
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 450 Kč

Realitní právo

Realitní právo
Název: Realitní právo: nemovitosti v realitní praxi
Autor: Vladimír Syruček
Rok vydání: 2018
Počet stran: 1041
Stav: Výborný
Cena: 800 Kč

Zbraně a střelivo mezi paragrafy

Zbraně a střelivo mezi paragrafy
Název: Zbraně a střelivo mezi paragrafy
Autor: Jan Komenda
Rok vydání: 2003
Počet stran: 266 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 130 Kč

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
Název: Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
Rok vydání: 1993
Počet stran: 106 s.
Edice, série: Světové dokumenty / V
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 50 Kč

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo ...

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo ...
Název: Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
Rok vydání: 1993
Počet stran: 64 s.
Edice, série: Světové dokumenty / VI
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 50 Kč

Světová konference o lidských právech

Světová konference o lidských právech
Název: Světová konference o lidských právech - Vídeň, 14.-25. června 1993
Rok vydání: 1993
Počet stran: 83 s.
Edice, série: Světové dokumenty / IV
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 50 Kč