Kategorie "Právo"

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Název: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Rok vydání: 2005
Počet stran: 63 s
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 150 Kč

Proti ztrátám v zahraničním obchodě

Proti ztrátám v zahraničním obchodě
Název: Proti ztrátám v zahraničním obchodě - Z praxe Rozhodčího soudu Čs. obchodní komory v Praze
Rok vydání: 1963
Počet stran: 96 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 350 Kč

Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi pro zahraniční obchod členských ...

Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi pro zahraniční obchod členských ...
Název: Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi pro zahraniční obchod členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci - (Všeobecné podmínky RVHP 1958)
Rok vydání: 1960
Počet stran: 130 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 350 Kč

Z praxe rozhodčího soudu československé obchodní a průmyslové komory

Z praxe rozhodčího soudu československé obchodní a průmyslové komory
Název: Z praxe rozhodčího soudu československé obchodní a průmyslové komory
Autor: M Šťastný; E Kasalová; Jaroslav Hrivnák
Rok vydání: 1980
Počet stran: 107 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 350 Kč

Rozhodčí řízení v česko-slovenském zahraničním obchodě

Rozhodčí řízení v česko-slovenském zahraničním obchodě
Název: Rozhodčí řízení v česko-slovenském zahraničním obchodě
Rok vydání: 1982
Počet stran: 181 s
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 350 Kč

Občanské právo hmotné svazek 1

Občanské právo hmotné svazek 1
Název: Občanské právo hmotné svazek 1
Rok vydání: 2013
Počet stran: 429 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 350 Kč

Všeobecné dodací podmínky RVHP 1968/1975 ve znění z roku 1979

Všeobecné dodací podmínky RVHP 1968/1975 ve znění z roku 1979
Název: Všeobecné dodací podmínky RVHP 1968/1975 ve znění z roku 1979
Autor: Jaromír Růžička
Rok vydání: 1979
Počet stran: 143 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 450 Kč

Všeobecné dodací podmínky RVHP 1968

Všeobecné dodací podmínky RVHP 1968
Název: Všeobecné dodací podmínky RVHP 1968
Rok vydání: 1969
Počet stran: 129 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 450 Kč

Občanský zákoník:text zákona:stav listopad 2004

Občanský zákoník:text zákona:stav listopad 2004
Název: Občanský zákoník:text zákona:stav listopad 2004
Rok vydání: 2004
Počet stran: 132 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 100 Kč

Hamburská pravidla 1978

Hamburská pravidla 1978
Název: Hamburská pravidla 1978 - Úmluva OSN o námořní přepravě zboží, podepsaná v Hamburku 31. března 1978 - Haagská pravidla 1924 - mezinárodní úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, podepsaná v Bruselu dne 25. srpna 1924 - Haagsko-Visbyská pravidla 1968 - protokol o změně Mezinárodní úmluvy o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů ze dne 25. srpna 1924, podepsaný v Bruselu dne 23. února 1968
Rok vydání: 1981
Počet stran: 241 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 450 Kč

Občanský zákoník

Občanský zákoník
Název: Občanský zákoník - komentář
Rok vydání: 2001
Počet stran: 1448 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 380 Kč

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník
Název: Obchodní zákoník - komentář
Autor: Ivana Štenglová
Rok vydání: 2010
Počet stran: 1447 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 350 Kč

Doprava a zasílatelství

Doprava a zasílatelství
Název: Doprava a zasílatelství
Autor: Petr Pernica
Rok vydání: 2001
Počet stran: 479 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 180 Kč

Právo životního prostředí Evropských společenství

Právo životního prostředí Evropských společenství
Název: Právo životního prostředí Evropských společenství - praktický průvodce
Autor: Eva Kružíková; Eva Adamová; Jan Komárek
Rok vydání: 2003
Počet stran: 410 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 450 Kč

Jak uzavírat obchodní smlouvy

Jak uzavírat obchodní smlouvy
Název: Jak uzavírat obchodní smlouvy
Autor: Petr Hajn; Josef Bejček
Rok vydání: 2003
Počet stran: 284 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 220 Kč

Římská úmluva a Nařízení Řím I.díl - II.díl

Římská úmluva a Nařízení Řím I.díl - II.díl
Název: Římská úmluva a Nařízení Řím I.díl - II.díl - komentář
Autor: Alexander J. Bělohlávek
Rok vydání: 2009
Počet stran: 2683 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 4400 Kč

Občanský zákoník

Občanský zákoník
Název: Občanský zákoník - komentář
Rok vydání: 2009
Počet stran: 1373 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 1200 Kč

Občanský zákoník II

Občanský zákoník II
Název: Občanský zákoník II - komentář
Rok vydání: 2009
Počet stran: s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 1200 Kč

Občanský zákoník

Občanský zákoník
Název: Občanský zákoník - komentář
Rok vydání: 1994
Počet stran: 673 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 180 Kč

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník
Název: Obchodní zákoník - komentář
Rok vydání: 1996
Počet stran: 833 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 180 Kč