Kategorie "Právo"

Občané o kriminalitě a prevenci

Občané o kriminalitě a prevenci
Název: Občané o kriminalitě a prevenci - závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění
Rok vydání: 2007
Počet stran: 112 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 150 Kč

Ohrožená mládež mezí prevencí a represí

Ohrožená mládež mezí prevencí a represí
Název: Ohrožená mládež mezí prevencí a represí
Rok vydání: 2011
Počet stran: 185 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 200 Kč

Mládež o kriminalitě a etice každodennosti

Mládež o kriminalitě a etice každodennosti
Název: Mládež o kriminalitě a etice každodennosti
Rok vydání: 2012
Počet stran: 121 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 150 Kč

Nad úkrytom

Nad úkrytom
Název: Nad úkrytom
Autor: Mikuláš Gaško
Rok vydání: 2014
Počet stran: 208
Stav: Výborný
Cena: 150 Kč

Aktuální otázky civilního a trestního řízení

Aktuální otázky civilního a trestního řízení
Název: Aktuální otázky civilního a trestního řízení
Autor: Jelínek, Bohuslav, Tryzna Macková
Rok vydání: 2016
Počet stran: 215
Stav: Výborný
Cena: 350 Kč

Sociální práva

Sociální práva
Název: Sociální práva
Autor: Jan Wintr; Marek Antoš
Rok vydání: 2011
Počet stran: 154
Stav: Výborný
Cena: 120 Kč

Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu

Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu
Název: Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu - zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6.2010 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydání: 2011
Počet stran: 186 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 180 Kč

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací
Název: Řízení neziskových organizací - praxe a principy
Rok vydání: 1994
Počet stran: 184 s.
Stav: Výborný
Cena: 150 Kč

Teorie a praxe licencí

Teorie a praxe licencí
Název: Teorie a praxe licencí - sborník
Autor: Slavomír Sýkora
Rok vydání: 1986
Počet stran: 223 s.
Stav: dobrý
Cena: 250 Kč

20 let ústavy České republiky

20 let ústavy České republiky
Název: 20 let ústavy České republiky
Autor: Aleš Gerloch; Jan Kysela
Rok vydání: 2013
Počet stran: 391
Stav: dobrý
Cena: 220 Kč

Mezinárodní právo veřejné

Mezinárodní právo veřejné
Název: Mezinárodní právo veřejné
Autor: Čestmír Čepelka; Pavel Šturma
Rok vydání: 2003
Počet stran: 761 s.
Stav: dobrý
Cena: 240 Kč

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Název: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Rok vydání: 2013
Počet stran: 381
Stav: Výborný
Cena: 250 Kč

Rrestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Rrestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Název: Rrestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Rok vydání: 2011
Počet stran: 1280
Stav: dobrý
Cena: 490 Kč

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního
Název: Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního
Autor: Tomáš Gřivna
Rok vydání: 2011
Počet stran: 328 s.
Stav: Výborný
Cena: 200 Kč

Trestní zákoník a trestní řád

Trestní zákoník a trestní řád
Název: Trestní zákoník a trestní řád - s poznámkami a judikaturou - zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, advokátní tarif
Rok vydání: 2008
Počet stran: 1135
Stav: dobrý
Cena: 100 Kč

Pracovní právo v bodech s příklady

Pracovní právo v bodech s příklady
Název: Pracovní právo v bodech s příklady
Autor: Petr Hůrka
Rok vydání: 2012
Počet stran: 143 s.
Stav: Výborný
Cena: 100 Kč

20 let obnovené Právnické fakulty Olomoucké univerzity

20 let obnovené Právnické fakulty Olomoucké univerzity
Název: 20 let obnovené Právnické fakulty Olomoucké univerzity
Rok vydání: 2011
Počet stran: 144 s.
Stav: Výborný
Cena: 150 Kč

Prof. JUDr. Karel Engliš, státník, vědec, pedagog

Prof. JUDr. Karel Engliš, státník, vědec, pedagog
Název: Prof. JUDr. Karel Engliš, státník, vědec, pedagog
Rok vydání: 2011
Počet stran: 281
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 180 Kč

Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu

Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu
Název: Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu
Autor: Miloš Večeřa; Tatiana Machalová
Rok vydání: 2010
Počet stran: 227
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 180 Kč

Európské a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovenosť právnických ...

Európské a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovenosť právnických ...
Název: Európské a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovenosť právnických profesií
Rok vydání: 2011
Počet stran: 336 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 180 Kč