Kategorie "Právo"

Právo, křivda a neprávo s hlediska dnešní doby

Právo, křivda a neprávo s hlediska dnešní doby
Název: Právo, křivda a neprávo s hlediska dnešní doby
Rok vydání: 1946
Počet stran: 32 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 100 Kč

Soudní rehabilitace

Soudní rehabilitace
Název: Soudní rehabilitace - Komentář k zákonu č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci
Autor: Miloš Jestřáb; Vladimír Hladil
Rok vydání: 1969
Počet stran: 135 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 250 Kč

Výklad k dekretu presidenta republiky o národní správě

Výklad k dekretu presidenta republiky o národní správě
Název: Výklad k dekretu presidenta republiky o národní správě
Autor: Miloš Kočka; Drahomíra Palečková
Rok vydání: 1945
Počet stran: 70 s.
Stav: dobrý
Cena: 300 Kč

Trestní zákon a předpisy souvisící

Trestní zákon a předpisy souvisící
Název: Trestní zákon a předpisy souvisící
Autor: Jan Tolar
Rok vydání: 1971
Počet stran: 374 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 150 Kč

Trestní zákoník a trestní řád

Trestní zákoník a trestní řád
Název: Trestní zákoník a trestní řád - s poznámkami a judikaturou - zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, advokátní tarif
Rok vydání: 2008
Počet stran: 1135 s.
Stav: dobrý
Cena: 100 Kč

20 let obnovené Právnické fakulty Olomoucké univerzity

20 let obnovené Právnické fakulty Olomoucké univerzity
Název: 20 let obnovené Právnické fakulty Olomoucké univerzity
Rok vydání: 2011
Počet stran: 144 s.
Stav: Výborný
Cena: 150 Kč

Pracovní právo v bodech s příklady

Pracovní právo v bodech s příklady
Název: Pracovní právo v bodech s příklady
Autor: Petr Hůrka
Rok vydání: 2012
Počet stran: 143 s.
Stav: Výborný
Cena: 100 Kč

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního
Název: Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního
Rok vydání: 2011
Počet stran: 328 s.
Stav: Výborný
Cena: 180 Kč

Rrestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Rrestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Název: Rrestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Rok vydání: 2011
Počet stran: 1280 s.
Stav: dobrý
Cena: 450 Kč

Nové jevy v právu na počátku 21. století. III, Proměny veřejného práva

Nové jevy v právu na počátku 21. století. III, Proměny veřejného práva
Název: Nové jevy v právu na počátku 21. století. III, Proměny veřejného práva
Rok vydání: 2009
Počet stran: 481 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 100 Kč

Kanibalové

Kanibalové
Název: Kanibalové - vraždící monstra
Rok vydání: 2006
Počet stran: 351 s.
Stav: Výborný
Cena: 100 Kč

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Název: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Rok vydání: 2013
Počet stran: 381 s.
Stav: Výborný
Cena: 250 Kč

Mezinárodní právo veřejné

Mezinárodní právo veřejné
Název: Mezinárodní právo veřejné
Rok vydání: 2003
Počet stran: 761 s.
Stav: dobrý
Cena: 240 Kč

Ústava

Ústava
Název: Ústava
Autor: Platón
Rok vydání: 1980
Počet stran: 457 s.
Kategorie: Filosofie, Právo
Stav: dobrý
Cena: 480 Kč

Občanské právo hmotné. Sv. 2. Díl 3, Závazkové právo

Občanské právo hmotné. Sv. 2. Díl 3, Závazkové právo
Název: Občanské právo hmotné. Sv. 2. Díl 3, Závazkové právo
Rok vydání: 1995
Počet stran: 459 s.
Stav: Výborný
Cena: 100 Kč

Systém československého trestního práva

Systém československého trestního práva
Název: Systém československého trestního práva - tresty a ochranná opatření
Rok vydání: 1979
Počet stran: 216 s.
Kategorie: Právo
Stav: Výborný
Cena: 350 Kč

Právnické rozhledy

Právnické rozhledy
Název: Právnické rozhledy - orgán spolku českých advokátů v král. českém
Rok vydání: 1907
Počet stran: 246 s.
Kategorie: Právo
Vazba: Převazba
Stav: dobrý
Cena: 700 Kč

Agrární zřízení

Agrární zřízení
Název: Agrární zřízení - právní a hmotné postavení selského lidu v českých zemích v minulosti a přítomnosti
Autor: Josef Gruber
Rok vydání: 1914
Počet stran: 255 s.
Vazba: Převazba
Stav: dobrý
Cena: 400 Kč

90 rokov právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku

90 rokov právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku
Název: 90 rokov právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku
Rok vydání: 2010
Počet stran: 121
Stav: Výborný
Cena: 180 Kč

Občané o kriminalitě a prevenci

Občané o kriminalitě a prevenci
Název: Občané o kriminalitě a prevenci - závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění
Rok vydání: 2007
Počet stran: 112 s.
Kategorie: Právo
Stav: dobrý
Cena: 150 Kč